Tác giả

Đơn vị công tác

1Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

2Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

Tóm tắt

Trong hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, công nghệ cảm biến không dây được xem như là một giải pháp sáng tạo cho nhiều ứng dụng. Trong bài báo này chúng tôi mô tả một hệ thống cảm biến không dây được phát triển sử dụng các nền tảng phần cứng mã nguồn mở Arduino. Hệ thống có chi phí thấp và khả năng mở rộng cao về cả loại cảm biến và số lượng nút cảm biến, cũng như mức độ phù hợp với nhiều ứng dụng liên quan tới công tác giám sát môi trường. Trong nghiên cứu này chúng tôi trình bày kiến trúc tổng quan và thiết kế phần mềm, phần cứng của hệ thống quan trắc độ xâm nhập mặn ở vùng ven biển.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đình Chinh, Lê Trung Thành (2019), Nghiên cứu giải pháp giám sát (xâm thực mặn vùng ven biển) môi trường thông qua mạng cảm biến không dây sử dụng bo mạch Arduino. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 707, 37-43.

Tài liệu tham khảo

1. Ferdoush, S., Li, X., (2014), Wireless Sensor Network System Design using Raspberry Pi and Arduino for Environmental Monitoring Applications. Procedia Computer Science, 34, 103-110.

2. Ammari, Habib, M., (2014), The Art of Wireless Sensor Networks. Signals and Communication Technology, Springer, 1, Fundamentals.

3. Hussain, S., Schofield, N., Matin, A.W., (2006), Design of a Web-based Application for Wireless Sensor Networks. The 17th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 319-326.

4. Wei, X., Liu, J., Zhang, G., (2010), Applications of web technology in wireless sensor network. The 3rd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT), 227-230.

5. http://www.zigbee.org/