Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá xu hướng thay đổi khí hậu ở tỉnh Đăk Nông từ đó đề xuất mô hình tưới tiết kiệm thông minh cho canh tác cây cà phê. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, các thông số khí hậu về nhiệt độ, lượng mưa, số giờ nắng, lượng bốc hơi, độ ẩm trung bình được thu thập ở trạm khí tượng Đắk Nông trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2018. Kết quả phân số liệu và xu hướng thay đổi cho thấy có sự thay đổi khí hậu ở khu vực nghiên cứu trong thời gian khảo sát: nhiệt độ có xu hướng tăng, lượng mưa thay đổi. Điều này ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Từ đó, mô hình tưới tiết kiệm nước thông minh trên được đề xuất cơ sở thiết kế một hệ thống cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor) điều khiển từ xa, từ đó để có thể tính toán và xác định lượng nước tưới đúng thời điểm, chính xác có thể giúp tiết kiệm được lượng nước và có thể tăng năng suất cây trồng. Mô hình này góp phần giải quyết bài toán về tình trạng thiếu nước và thích ứng với biến đổi khậu hậu hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hồ Thị Thanh Vân, Đinh Thị Nga (2019), Đánh giá xu hướng thay đổi khí hậu ở tỉnh Đắk Nông trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu và đề xuất mô hình tưới tiết kiệm thông minh cho canh tác cây cà phê ở Gia Nghĩa - Đắk Nông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 707, 44-51.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Văn Cự (2008), Cuốn sách những kiến thức cơ bản về Biến đổi khí hậu. Trung tâm Quốc tế nghiên cứu Biến đổi khí hậu Toàn cầu.

2. Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông (2018), Điều kiện tự nhiên và xã hội tỉnh Đắk Nông.

3. Ủy Ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2006), Báo cáo tổng hợp: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

4. Cơ quan hợp tác quôć tếNhật Bản (Jica) (2018), Khảo sát thu thâp̣ sốliệu vềquản lý tài nguyên nước tại khu vực Tây Nguyên.

5. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên (2007 - 2018), Số liệu khí tượng trạm Đắk Nông và Đắkmil từ năm 2007 đến 2018.

6. Pardossi, A., Incrocci, L., Incrocci, G., Malorgio, F., Battista, P., Bacci, L., Rapi, B., Marzialetti, P., Hemming, J., Balendonck, J., (2009), Review Root Zone Sensors for Irrigation Management in Intensive Agriculture. Ensors, 9, 2809-2835.

7. Avatade, S.S., Dhanure, S.P., (2015), Irrigation System Using a Wireless Sensor Network and GPRS. Ijarcce, 4 (5), 521-524.

8. Cancela, J.J., Fandiño, M., Rey, B.J., Martínez, E.M., (2015), Automatic irrigation system based on dual crop coefficient, soil and plant water status for Vitis vinifera (cv Godello and cv Mencía). Agricultural Water Management, 151, 52-63.