Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học Thủy Lợi

2Trung tâm ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT

Tóm tắt

Nước dâng do bão là một dạng thiên tai gây ngập lụt, phá hủy các công trình và cơ sở hạ tầng vùng ven bờ. Sự phá hủy của nước dâng do bão thể hiện ở khả năng gây áp lực lớn tàn phá công trình và gây ngập lụt trên diện rộng, Độ cao mực nước lớn tràn mặt đê dễ gây ra vỡ đê hoặc ngập mặn các vùng đồng bằng. Xác định giá trị cực đại mực nước dâng do bão là một bài toán thực tế, là sự đòi hỏi cấp thiết của công tác thi công, bảo vệ công trình đê.

Bài báo này sử dụng mô hình số trị tính toán nước dâng do bão STORM SURGE MODEL OF CHINA SEA được phát triển bởi FUJI ANG YU của Trung tâm dự báo môi trường hàng hải Quốc gia Trung Quốc tính toán thừ nghiệm cho một số cơn bão đồ bộ vào bờ biển Việt Nam.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Lê Long, Hà Trọng Ngọc (2011), Tính toán thử nghiệm nước dâng do bão bằng mô hình số trị STORM SURGE MODEL OF CHINA SEATạp chí Khí tượng Thủy văn, 606, 8-11.

Tài liệu tham khảo

1. Lương Văn Hậu -Hoàng Xuân Lượng - Nguyễn Sỹ Nuôi - Lương Giang Vu (2001) Công trình bồo vệ bờ biển và hải đào.

2. Nguyễn Vẫn Lai (2006), Giáo trình Hải dương học trường ĐHTL.

3. Nguyễn Bá Quỷ, Phạm Thị Hương Lan (2005), Bài giảng chỉnh trị cửa sông và bờ biển.

4. Ngô Đình Tuấn (2009), Chương trình tổng quan đê biển Việt Nam.

5. Ngô Trí Viềng (2008), Đề tài - Nghiên cứu cơ sờ khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ bảo đảm sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê - mã số: KC 08.15/06 - 10.