Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Thủy lợi

2Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

Tóm tắt

Trong công nghệ khai thác mỏ, một trong những vấn đề đảm bảo an toàn lao động là hạn chế nước mặt chảy tràn và ngẩm vào hầm mỏ. Suối Tây Vàng Danh - 2 (Suối B) chảy qua địa tầng chứa than khu Tây Vàng Danh thị xã Uông Bỉ tỉnh Quảng Ninh. Các lò chợ 11-8-2 và 11-7-4 nằm ngay dưới lòng suối do đó việc khai thác lò chợ 11-8-2 và 11-7-4 sẽ bị ảnh hường trực tiếp do suối Tây Vàng Danh. Trong quả trình khai thác sẽ tạo thành những vùng sụt lún, dịch chuyền tới bề mặt. Dòng chảy trong suối ngấm qua các vết nứt chảy vào lò chợ, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khai thác than, có thề gây mất an toàn trong lao động. Do đó, cần có những giải pháp công nghệ, các công trình xử lý, khắc phục vấn đề trên nhằm đảm bảo an toàn sản xuất, khai thác. Bài viểt này đưa ra một trong các phương án thiết kế kênh bê tông thoát nước của suối, hạn chế tình trạng nước suối ngấm vào hầm mỏ.

 

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Cù Thị Phương, Nguyễn Trịnh Thiên Văn, Nguyễn Văn Chi (2011), Đặc điểm thủy văn - thủy lực dòng chảy trong suối chảy qua Lò Chợ Vỉa 8 Tây Vàng Danh, Quảng NinhTạp chí Khí tượng Thủy văn, 606, 12-18.

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Đình Tuấn và nnk. Đặc điểm thủy văn và khai thác nguồn nước tỉnh Quảng Ninh, 1991.

2. Cù Thị Phương, Nguyễn Trịnh Thiên Văn. Tính toán thủy văn ~ thủy Ịực phục vụ thiết kể công trình thủy lợỉ tỉnh Quảng Ninh, 2011.

3. Nguyễn Văn Chi. Xác định nguồn nước chảy vào lò chợ l!~8~2 mức +50 2+105 vỉa 8 khu II lò giếng Vàng Danh, 2010.

4. Hà Văn Khối và nnk. Giáo trình Thủy văn công trình. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.

5. Kixêlep P.G., AnsunA.D, Danhinsenkô N.V., Kaxpaxôn A.A., Kripsenkô G.I., Paskôp N.N.,Xlixki X.M. (1984) sồ tay thủy lực. NXB “Nông nghiệp” Hà Nội, NXB “Mir" Maxcơva. 312tr. (Bàn dịch từ Tiếng Nga của Lưu Cồng Đào, Nguyễh Tài).

6. Lê Văn Nghinh, Bùi Công Quang, Hoàng Thanh Tùng, (2005). Bài Giảng Mô Hình Toẩn Thỗy Văn. Trường Đại học Thủy Lợi Bộ Môn Tính Toán Thủy Văn. 148tr.

7. Nguyễn Cảnh cầm, Nguyễn Văn Cung, Lưu Cồng Đào, Nguyễn Như Khuê, Võ Xuân Minh, Hoàng Văn Quý, Vồ Vẫn Tảo (2006). Thủy Lực Tập II. NXB Nông Nghiệp Hà Nội, 379tr.

8. Lê Văn Nghinh. Tính Toán Thủy văn Thiết Kế. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

9. Nguyễn Văn Lai (1996). Bài giảng Thủy Văn Đô Thị. Trường Đại học Thủy Lợi.

10. Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế. 14TCN-10-85 - QPTL.C6.77

11. Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam. TCXD VN 285: 2002,

12. Viện Khoa Học Công Nghệ Mỏ. (2009). Bào Cáo Xác Định Nguồn Nước Chảy Vào Lò Chợ 11-8-2.