Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Cơ học, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Xuân Hoàn (2003), Phân tích điều hòa thủy triều và dòng triều bằng phương pháp bình phương tối thiểuTạp chí Khí tượng Thủy văn, 505, 28-33.

Tài liệu tham khảo

1. Phạm Văn Huấn (1993). Dao động tự do và dao động mùa của mực nước biển Đông, Luận án PTS, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2. Đuvanhin (1960). Thủy triều trong biển (sách tiếng Nga), NXB Khí tượng Thủy văn, Lêningrat.