Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ

Tóm tắt

Hàng năm, khu vực Trung Trung Bộ thường xuyên bị lũ lụt uy hiếp, ảnh hưởng rất lốn đến đòi sống dãn sinh kinh tế và môi trường trong vung. Đặc biệt, những năm gần đây lũ lụt xảy ra khắc nghiệt, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân cũng như của Nhà nước. Nhà nứớc và nhân dân đã đầu tư nhiều cho công tác phòng chống bão lụt, điều này phần nào đã làm giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ gây ra. Tuy nhiên, qua các đợt lũ đặc biệt lớn trong năm 1998, 1999, còng tác chỉ. đạo phòng chống lũ lụt còn bị động và hiệu quả còn thấp. Mặt khác, sự phát triển dân sinh kinh tế ở các vùng thường xuyên bị lũ lụt uy hiếp ngày càng cao, ttong khi chúng ta chưa có đầy đủ những tư liệu khoa học về lũ lụt trong những vùng này.

Để có những cơ sở khoa học giúp cho công tác phòng chống lũ lụt, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngay từ năm 1996 Đài KTTV khu vực TTB đã lập đề cương đề nghị một số tỉnh trong khu vực cho thực hiện đề tài “ Xây dựng bản đo ngập lụt phương án cảnh báo, dự báo ngụy cơ ngập lụt vùng hạ lưu...” nhưng mãi đến năm 1998 mới chính thức được thực hiện ở Quảng Ngãi và đên năm 2000 được mở rộng ra ở TP Đà Nẩng và TT-Huế. Đề tài này đã tạo lập được những công cụ trong việc chỉ đạo phòng chống lũ lụt, nâng cao năng lực ứng phó và phòng ngừa lũ lụt của các cấp, các ngành cũng như cuả nhân dân vùng thường xuyên bị ngập lụt.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Tấn Liên, Phạm Văn Chiến (2003), Bước đầu xây dụng bản đồ ngập lụt, hệ thống tháp báo lũ và phương án cảnh báo, dự báo nguy cơ ngập lụt vùng hạ lưu các sông tại Trung Trung BộTạp chí Khí tượng Thủy văn, 505, 41-51.

Tài liệu tham khảo