Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Tóm tắt

Mùa mưa lũ ở khu vực Nam Trung Bộ thường bắt đầu vào tháng IX hàng năm. Nhưng năm 2003, vào những ngày đầu tháng X mới xuất hiện những trận mưa lũ đầu mùa thuộc loại lớn. Từ ngày 2 đến 4 tháng X do hoạt động mạnh của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với một vùng áp thấp có tâm ở khoảng 9 - 11°N, 105 - 110°E cùng với sự hoạt động mạnh của đới gió tín phong đông bắc đã gây rạ một đợt mưa vừa, mưa to đến mưa rất to trên hầu hết địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Tổng lượng mưa cả đợt ở các nơi từ tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa phổ biến lớn hơn 100mm; riêng các nơi thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận có tổng lượng mưa nhỏ hơn 100mm. Trên hầu hết các sông thuộc khu vực đã xuất hiện đợt lũ đầu mùa với đỉnh ở mức trên dưới báo động (BĐ) I. Đặc biệt, đỉnh lũ trên các sông Côn, sông Dinh, sông Cà Ty đều cao hơn BĐ II từ 0,lm đến 0,8m. Đây được coi như thời điểm chính thức bắt đầu mùa mưa, lũ năm 2003 ở khu vực Nam Trung Bộ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thân Văn Đón (2003), Một số nhận xét về đợt mưa lũ lớn đầu mùa năm 2003 ở khu vực Nam Trung BộTạp chí Khí tượng Thủy văn, 516, 35-37.

Tài liệu tham khảo