Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Duy Chinh (2003), Đánh giá khí hậu tỉnh Khánh HoàTạp chí Khí tượng Thủy văn, 512, 1-7.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Duy Chinh. Dao động và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.- Báo cáo kết quả nghiên cứu. Viện Khí tượng Thủy văn, 1995.

2. Nguyễn Duy Chinh. Đánh giá đặc điểm khí hậu và môi trường không khí phục vụ hoạt động du lịch khu vực Vân Phong - Đại Lãnh. Báo cáo kết quả nghiên cứu. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, 2001.

3. Nguyễn Hữu Tài. Phân vùng khí hậu Việt Nam . Viện Khí tượng Thuỷ văn. 1991. 

4. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc. Khí hậu Việt Nam. Hà Nội, 1978,

5. Bùi Đức Tuấn. Đặc điểm khí hậu và thủy văn tỉnh Khánh Hoà. --SỞ KHCN & MT Khánh Hoà- Trung tâm KTTV phía Nam, 1995.