Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

Tóm tắt

Sông Đà, nhánh lớn của sông Hồng có diện tích lưu vực là 52900 km2. Đây là sông có tiềm năng thủy điện cao nhất của Việt Nam; lượng nước sông Đà chiếm hơn 50% lượng nước sông Hồng tại Sơn Tây, nên ngoài tiềm năng phát điện, sông Đà có vai trò quan trọng trong việc phòng chống lũ, lụt cho Đồng bằng Bắc Bộ cũng như cung cấp nước cho nông, công nghiệp, nâng cao khả năng giao thông thủy trong mùa cạn ở hạ lưu sông Hồng - sông Thái Bình.

Để phục vụ cho việc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có hiệu quả, công tác dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) phục vụ phòng chống thiên tai cho hạ lưu hệ thống sông là vô cùng quan trọng.

Để đạt được mục tiêu trên, cần nghiên cứu thực trạng lưới trạm quan trắc, các phương, tiện đo và truyền thông tin phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn hiện nay, để từ đó, đề ra các giải pháp thích ứng và tối ưu nhất.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Văn Ánh (2003), Bàn về công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ điều tiết hồ Hoà Bình và phòng chống lũ cho hạ du Đồng bằng Bắc BộTạp chí Khí tượng Thủy văn, 512, 23-30.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Văn Sáp và nnk. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lưới trạm khí tượng thuỷ văn cơ bản. Cục mạng lưới KTTV, 5-1998.

2. Hiện đại hoá hệ thống đo, dự báo khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Đà, sông Hồng nhằm trực tiếp phục vụ công tác điều- khiển hợp Ịý Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Báo cáo dự án khả thi năm 1999 của Tổng cục KTTV                                                                                   :

3. Lê Văn Ánh. Cơ chế mưa, lũ sông Đà, Chuyên đề phục vụ cộng ty tư vấn thiết kế điện, Bộ Năng lượng, 1995.

4. Lê Văn Ánh. Công tác dự báo thuỷ văn phục vụ điều tiết hồ Hoà Bình phòng chống lũ hạ năm 2000, 2001, 2002.

5. Lê Văn Ánh. sử dụng thông tin mứa lũ thượng nguồn sông Đà (phía Trung Quốc) để xây đựng công nghệ dự báo lũ sông Đà phía Việt Nam.  Đề tài cấp cơ sở năm 2000.

6. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hoà Bình và các công trình cắt giám lũ sông Hồng trong mùa lũ hàng năm. Chính phủ đã ký và thực hiện từ ngày 12/6/1997.