Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn 

2 Đài khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ 

3 Đài khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Tóm tắt

Thời gian qua, những hiện tượng thời tiết bất thường và khắc nghiệt ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp. Trước tình hình này, yêu cầu về số liệu quan trắc đòi hỏi phải chính xác, kịp thời. Theo Chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV) đến năm 2020, quan điểm nhà nước ta đối với ngành là: phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại hoá; lấy việc đầu tư cho khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực làm giải pháp chủ yếu để phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có; khai thác triệt để thành tựu khoa học, công nghệ trong nước, đồng thời ứng dụng chọn lọc những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Triển khai thực hiện Chiến lược trên, mạng lưới quan trắc và công nghệ quan trắc đo đạc đã và đang từng bước được hiện đại hóa. Đài đã và đang mạnh dạn tiến hành một số nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của mạng lưới trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, môi trường. Trong số những nghiên cứu đó có Nghiên cứu cải tiến hệ thống truyền tin và tự động hóa cho các thiết bị đo mưa, gió thủ công.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tài, N. H.; Sản, Đ.V.; Hạnh, N.H. Nghiên cứu cải tiến hệ thống truyền tin và tự động hóa cho các thiết bị đo mưa, gió thủ công trên khu vực đồng bằng Bắc bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 723, 23-37. 

Tài liệu tham khảo

1. Quyết định Số: 929/QĐ–TTg ngày 22 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2020, mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn có mật độ trạm tương đương với các nước phát triển và tự động hóa trên 90% số trạm quan trắc (2010).

2. Nguyễn Viết Hân và cộng sự (2010). Nghiên cứu hệ thống đo mưa tự động Với việc kết hợp cảm biến đo theo nguyên lý chao lật tích hợp với mạch vi điện tử hình thành mạng lưới quan trắc mưa tự động.

3. Quyết định số 357/QĐ–KTTVQG ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc “Ban hành quy định dạng file số liệu, tần suất đo và truyền  số liệu trạm khí tượng thủy văn tự động (2014).

4. Trần Vĩnh Thắng và cộng sự (2010) Triển khai đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động quản lý, truyền và nhận số liệu KTTV và hải văn ứng dụng mạng riêng ảo VPN tại Trung tâm KTTV quốc gia”.

5. Nguyễn Kiên Dũng và cộng sự (2015) Thực hiện nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lưới các trạm KTTV và hải văn tự động để tăng cường công tác quản lý và giám sát từ xa.

6. Nguyễn Viết Hân và cộng sự (2013) Nghiên cứu Modem truyền tin hệ thống đo gió từ loại máy đo gió Young 26700 và 26800 của Mỹ được sử dụng cho các trạm Khí tượng

7. WMO. https://public.wmo.int/en.