Tác giả

Đơn vị công tác

1 Bộ môn Địa chất công trình, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ – Địa chất; buitruongson@humg.edu.vn; nguyenthinu@humg.edu.vn
2 Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn; chienpd@trungsonhp.vn
*Tác giả liên hệ: buitruongson@humg.edu.vn; Tel.: +84–963291969

Tóm tắt

Công trình thủy điện Trung Sơn được xây dựng trên sông Mã có vai trò quan trọng trong việc góp phần cung cấp nguồn điện năng cho tỉnh Thanh Hóa. Trong giai đoạn vận hành và sử dụng, đã xảy ra sự cố trượt lở phần mái dốc hạ lưu vai phải đập, đe dọa đến sự ổn định tổng thể của công trình. Bài báo trình bày kết quả phân tích hiện tượng mất ổn định mái đào hạ lưu vai phải đập dâng công trình thủy điện Trung Sơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực mái đào hạ lưu xuất hiện khối trượt lở với quy mô lớn có nguy cơ gây mất ổn định toàn bộ mái đào hạ lưu đập. Nguyên nhân chính gây mất ổn định là do dưới tác động của mưa lũ kéo dài với cường độ lớn làm độ bền của đất đá bị suy giảm, hình thành các mặt trượt và gây mất ổn định mái dốc. Để xử lý triệt để, giải pháp khoan neo mềm được đề xuất, chiều dài neo được thiết kế vào đới IIA, vượt quá phạm vi cung trượt xác định. Kết quả tính toán trên phần mềm Geoslope 2018 trong các trường hợp xử lý tại các mặt cắt khác nhau cho kết quả mái đào hạ lưu ổn định lâu dài.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Sơn, B.T.; Chiến, P.Đ.; Nụ, N.T. Đánh giá hiện tượng mất ổn định mái đào hạ lưu vai phải đập công trình thủy điện Trung Sơn và đề xuất giải pháp xử lý. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 1-11. 

Tài liệu tham khảo

1. https://vietnamfinance.vn/nhin-lai-nhung-su-co-thuy-dien-nguy-hiem-xay-ra-tai-viet-nam-20180504224210463.htm 

2. https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/can-canh-sat-lo-nguy-hiem-tai-cong-trinh-nha-may-thuy-dien-hoa-binh-mo- Rong-910951.vov.

3. Hoang Xuan Hong. Realistic view of dam safety in Vietnam. Vietnam Large Dam Association, 2013.

4. BS 8081:1989. Code of practice for ground anchorages.1989.

5. QCVN 04–05:2012/BNNPTNT. National Technical Regulations – Irrigation Works – Major Design Regulations, 2012.

6. TCVN 8241:2010. Irrigation structures – loads and forces acting on structures by waves and ships, 2010.

7. TCVN 4253–2012. Irrigation works – foundation of hydraulic works – design requirements, 2012.

8. TCVN 2737-1995. Loads and Impacts – Design Standards, 1995.

9. TCVN 5574:2012. Concrete and reinforced concrete structures – Design standards, 2012.