Tác giả

Đơn vị công tác

1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ – Địa chất; nguyenanhtuan@humg.edu.vn; phamvanviet@humg.edu.vn; phamvanhoa@humg.edu.vn; trandinhbao@humg.edu.vn

*Tác giả liên hệ: nguyenanhtuan@humg.edu.vn; Tel.: +84–912507096

Tóm tắt

Hiệu quả khai thác than lộ thiên được đánh giá qua hệ số bóc đá, cụ thể là góc nghiêng bờ mỏ đảm bảo an toàn và giảm được khối lượng đất đá phải bóc trong biên giới. Bài báo giới thiệu phương pháp mô phỏng khối đá (3D) trên các thông số cơ lý đá và hệ thống khe nứt trên bờ mỏ nhằm đánh giá và dự báo nguy cơ mất an toàn của bờ mỏ khi tiến hành khai thác than lộ thiên (khoan–nổ mìn, xúc bốc, vận tải). Phân tích ổn định bờ mỏ ở trạng thái tĩnh và động (chịu tác động rung, chấn động) nhằm tối ưu hóa các thông số hình học của tầng, bờ mỏ và trình tự khai thác phù hợp, giảm hệ số bóc trong điều kiện lớp đá trụ của vỉa than có cấu trúc phức tạp có nguy cơ mất ổn định cao. Kết quả nghiên cứu áp dụng đánh giá ổn định bờ mỏ trụ Nam, mỏ than Khe Sim, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hiệu quả đem lại khi áp dụng các giải pháp công nghệ gia cố và xúc giảm tải đảm bảo ổn định bờ trụ Nam đảm bảo giảm khối lượng đất bóc giảm xuống gần 7 triệu m3 so với thiết kế của dự án.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tuấn, N.A.; Việt, P.V.; Hòa, P.V.; Bão, T.Đ. Mô phỏng khối đá phục vụ đánh gia ổn định bờ mỏ, áp dụng đánh giá cho mỏ than Khe Sim, Quảng Ninh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 63-72. 

Tài liệu tham khảo

1. Priest, S. Discontinuity analysis for rock engineering, Chapman & Hall, 1993.

2. Priest, S.D.; Hudson, J.A. Discontinuity spacings in rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts 1976, 13(5), 135–148.

3. Tuấn, N.A.; Merrien–Soukatchoff, V.; Vinches, M. Nhóm các hệ khe nứt trong đá nứt nẻ thành các hệ chính áp dụng mô hình và phân tích ổn định các tầng mỏ đá Clues, CH Pháp. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam 2015, 82, 106–111.

4. Tuan, N.A.; Merrien–SouKatchoff, V.; Vinches, M. Grouping discontinuities of fractured rock mass into main sets: consequences on the stability analysis of open pit benches. DFNE. Vancouver, Canada, 2014, 213, 1–8.

5. LMGC90v2. Journal of Geophysical Research : Solid Earth. 2014.

6. Cundalll PA, Hart RD. Numerical Modelling of Discontinua. Engineering Computations 1992 ;9:101–13.

7. Các báo cáo dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật của các mỏ than Tây Khe Sim.

8. Các báo cáo bổ sung dự án điều tra bổ sung bản đồ nham thạch của mỏ than Tây Khe Sim.