Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Quy hoạch và Thiết kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ngohuykien68@gmail.com.

2 Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ngoctruongrpe@gmail.com; quangtoan9622@gmail.com

3 Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; khanh280900@gmail.com

4 Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội; ducthuaniescc@gmail.com

5 Viện Khoa học Môi trường và Biến đổi khí hậu; anhtule309@gmail.com

6 Ban quản lý Công viên địa chất non nước Cao Bằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng; caobanggeopark@gmail.com

*Tác giả liên hệ: ngohuykien68@gmail.com; Tel.: +84–913503387

Tóm tắt

Ngoài những giá trị địa chất nổi bật, CVĐC Non Nước Cao Bằng còn là khu vực có giá trị về đa dạng sinh học (ĐDSH) quan trọng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Trong những thập kỷ gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới ĐDSH đã làm cho nhiều HST có tính đa dạng cao bị suy thoái trầm trọng hoặc hủy diệt, nhiều loài động, thực vật đã bị tuyệt chủng. Trong nghiên cứu này, phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, khảo sát thực địa, chồng chập bản đồ được áp dụng để xác định vùng ảnh hưởng của BĐKH đến một số HST. Các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa có xu thế tác động đến 5 HST bao gồm: HST rừng tự nhiên, HST rừng trồng, HST thủy vực, HST nông nghiệp và HST dân cư. Trong đó, yếu tố nhiệt độ và lượng mưa gây ra tác động lớn nhất đối với HST rừng tự nhiên và khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là tại huyện Nguyên Bình. 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Kiên, N.H.; Trường, P.N.; Toản, P.V.; Khánh, N.T.Q.; Thuận, N.Đ.; Tú, L.A.; Thủy, V.T. Đa dạng sinh học và ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến một số hệ sinh thái tại Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 737, 53-62. 

Tài liệu tham khảo

1. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2016.

2. Báo cáo hiện trạng Quốc gia về Đa dạng sinh học. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

3. Võ Quý. Biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Bản tin Đại học Quốc Gia Hà Nội 2009.

4. Đa dạng sinh học; Biến đổi khí hậu và Bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Cục Bảo tồn đa dạng sinh học phối hợp WWF Vietnam, 2014.

5. Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, 2015.

6. Đánh giá khí hậu – Kịch bản Biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, 2017.

7. Hạnh, L.T.H; Tuấn, T.V. Ảnh hưởng BĐKH đến HST tự nhiên ở đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành Phố HCM 2014, 64, 155–162.

8. Nguyễn Thị Ngọc Mai. Đánh giá tác động của BĐKH đến HST nông nghiệp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó. Đề tài luận văn thạc sĩ, ĐHQGHN, 2016.