Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Văn Thạch (1980), Đặc điểm mưa lũ trên sông Cả và tính toán hoàn nguyên lũ (Trận lũ lịch sử tháng  năm 1978). Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 229, 14-23

Tài liệu tham khảo