Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dụ báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Dương Mai Đệ (1980), Hoàn nguyên lũ sông Cả bằng phương pháp Muskinh - gum (Ngọn lũ tháng IX năm 1978). Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 229, 41-44

Tài liệu tham khảo