Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Nghĩa Bình 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thị Như Hạnh, Nguyễn Năng Nhượng. Những đợt mưa lớn ở Nghĩa Bình trong mùa mưa năm 1979. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 234, 40-42

Tài liệu tham khảo