Tác giả

Đơn vị công tác

1Vin KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoàng Niêm, Đoàn Cự Hải. Nhận xét bước đầu về tình hình thủy văn Đồng bằng sông Cửu Long . Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 235, 4-12

Tài liệu tham khảo