Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Thủy lợi Hà Nôi

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đỗ Cao Đàm. Mở rộng ứng dụng công thức cường độ giới hạn tính lũ từ mưa cho lưu vực nhỏ​. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 457, 17-20

Tài liệu tham khảo