Tác giả

Đơn vị công tác

1Thứ trưởng Bộ Y tế

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Mạnh Hùng. Khắc phục mọi ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết, khí hậu để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 460, 1-2

Tài liệu tham khảo

1. Văn Khối. Tập bài giảng chuyên đề sau đại học: "Quản lý khai thác hệ thống thủy nông - ứng dụng lý thuyết phân tích hệ thống trong qui hoạch và điều khiển hệ thống thủy nông". Đại học thủy lợi, 1992.
2. Hoàng Lâm Viện. Báo cáo "Qui hoạch tiêu úng vùng Đông Anh".- Đại học Thủy Lợi, 1987.
3. Nguyên Như Khuê, Chương trình KRSAL tính toán thủy lực hê thống sông - hồ - đồng ruộng.- Đại học thủy lợi.
4. Mô hình Wendy, DELFT, Hà Lan.