Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm tư liệu KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Minh Hằng. Mô hình hoá hoạt động điều tiết sông Ngũ Huyện Khê trong bài toán chống lũ và tiêu úng. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1999, 460, 42-46

Tài liệu tham khảo

1. Văn Khối. Tập bài giảng chuyên đề sau đại học: "Quản lý khai thác hệ thống thủy nông - ứng dụng lý thuyết phân tích hệ thống trong qui hoạch và điều khiển hệ thống thủy nông". Đại học thủy lợi, 1992.
2. Hoàng Lâm Viện. Báo cáo "Qui hoạch tiêu úng vùng Đông Anh".- Đại học thủy lợi, 1987.
3. Nguyên Như Khuê, Chương trình KRSAL tính toán thủy lực hê thống sông - hồ -
đổng ruộng.- Đại học thủy lợi.
4. Mô hình Wendy, DELFT, Hà Lan.