Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tổng cục Khí tượng Thủy văn .  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Đức Ngữ. Khí tượng Thủy văn phục vụ cho thể thao và cấp nước đôTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 423, 7-10.

Tài liệu tham khảo