Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm nghiên cứu khí tượng nông nghiệp Viện Khí tượng - Thủy văn .  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thị Hồng Minh. Điều kiện khí tượng nông nghiệp vụ mùa 1995 ở miền BắcTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 423, 11-14.

Tài liệu tham khảo