Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đại học quốc gia, Hà Nội.  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Tân Tiến. Quy tắc Bayes và ứng dụng nó trong dự báo sương mù ở Vịnh Bắc BộTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 423, 20-23.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Tân Tiến. Thử nghiệm dự báo sương mù ở vịnh Bắc Bộ. Báo cáo khoa học đề tài KT03 - 04, năm 1993.