Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội. 

2 Trung tâm quốc gia dự báo KTTV.   

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trịnh Quang Hòa, Bùi Văn Đức. Mô hình hóa trong việc khai thác đầm Phá Tam Giang - Cầu HaiTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 423, 24-29.

Tài liệu tham khảo