Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trạm Dự báo và Phục vụ KTTV tỉnh Ninh Bình .  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Khương Văn Biên. Một vài ý kiến về thời tiết vụ chiêm xuânTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 423, 38-40.

Tài liệu tham khảo