Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm quốc gia dự báo KTTV.  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Minh Tăng. Đánh giá về đợt rét đậm, rét hại xảy ra vào nửa cuối tháng II năm 1996Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 425, 30-33.

Tài liệu tham khảo