Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đại học quốc gia Hà Nội.  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Tân Tiến. Mô hình sương mù bình lưu và ứng dụng trong dự báo ở Vịnh Bắc BộTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 425, 34-39.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Tân Tiến. Mô hình hóa quá trình hình thành và phát triển sương mù bức xạ ở Việt Nam. Tạp chí các khoa học về trái đất. Số 1 (T.16) 1994.

2. Trần Tân Tiến. Tính quỹ đạo phần tử khí trên biển và ứng dụng trong dự báo sương mù bình lưu ở vịnh Bắc Bộ. Tập san KTTV số 4 (424), 1996.