Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trạm dự báo và phục vụ KTTV Bình Thuận   

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Hùng Sơn. Lũ tháng IX - 1995 ở tỉnh Bình ThuậnTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 425, 40-41.

Tài liệu tham khảo