Tác giả

Đơn vị công tác

1  Đài KTTV khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ.  

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đỗ Huy Thành. Điều kiện khí tượng nông nghiệp và vụ lúa mùa 1995 ở Hà TâyTạp chí Khí tượng Thủy văn 1996, 425, 43-45.

Tài liệu tham khảo