Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trạm Dự báo và Phục vụ KTTV tỉnh Bình Thuận 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Chí, T.M. Cơn bão số 5 năm 1997 thiên tai thế kỉ ở Nam Bộ và những thiệt hại ở Bình Thuận. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1997, 444, 19-21.

Tài liệu tham khảo