Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài KTTV liên tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Sơn, P.H. Mưa và lũ do bão số 6 năm 1992 ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993395, 29-31.

Tài liệu tham khảo