Tác giả

Đơn vị công tác

1 Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phát biểu của đồng chí Lê Minh Nghĩa trưởng ban ban biên giới của chính phủ tại hội nghị sơ kết các chuyến khảo sát khoa học vùng thềm lục địa và quần đảo trường sa của cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992-1993. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1993396, 1-2.

Tài liệu tham khảo