Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm KTTV biển

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Toàn, N.D. Những đặc trưng xác suất của tốc độ gió khu vực ngoài khơi biển Đông. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 1988336, 12-16.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Doãn Toán cùng tập thể cán bộ Phòng nghiên cứu hải văn. Những đặc trưng thống kê của các yếu tố khí tượng hải văn trên biển Đông (kèm theo phụ lục) Viện KTTV, 1983.

2. Nguyễn Doãn Toàn. Phân bố xác suất của độ cao sóng khu vực ngoài khơi biển Đông. Tập san KTTV số 4 (328), 1988.

3. Ariel N.D. Murasova A.V. Về tính toán những giá trị trung bình tháng của ứng suất tiếp tuyến trên đại dương. Tập công trình GGO, số 504, L. NXB KTTV 1986 (tiếng Nga).

4. Davidan IN, Lopatukhin L.I, Rôgiơcov V.A. Gió và sóng trên đại dương và biển. L. "Transport" 1974 (tiếng Nga).

5. Davidan I.N, Lôpatukhin, L.I. Quy luật phân bố của gió và tróng trên đại dương và biển. Tập công trình GOIN, số 122, 1974. (tiếng Nga).

6. Davidan.I,N, Lopatukhin, L.I, Rôgiơcov V.A. Sóng gió xem như một quá trình thuỷ động lực xác suất, L. NXB KTTV. 1978 (tiếng Nga).

7. Davarina M,V. Khí hậu xây dựng. NXB KTTV, L., 1974. (tiếng Nga).