Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ; hiennt22992@gmail.com; tranhungdubao@gmail.com; phungthivui@gmail.com
*Tác giả liên hệ: tranhungdubao@gmail.com; Tel.: +84–904491015

Tóm tắt

Sóng biển là yếu tố có vai trò và ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội (KT-XH) trên biển và vùng ven bờ. Dự báo sóng biển một cách chính xác, đặc biệt là sóng lớn trong bão sẽ giảm thiểu rủi ro về người cũng như thiệt hại về kinh tế. Hiện nay, đổi mới công nghệ dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) nói chung và dự báo hải văn nói riêng của ngành KTTV đang là hướng đi đúng đắn để nâng cao chất lượng dự báo. Bộ công cụ DNORA là một công nghệ được Viện Khí tượng Na Uy chuyển giao cho Tổng cục KTTV trong thời gian gần đây. Trong nghiên cứu này, nhóm thực hiện giới thiệu về bộ công cụ DNORA và một số kết quả ứng dụng DNORA mô phỏng sóng trong bão Damrey năm 2017. Kết quả cho thấy, độ cao sóng mô phỏng có xu hướng cao hơn thực đo và chỉ số đánh giá RMSE dao động từ 0,67-0,75 m.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hiền, N.T.; Hưng, T.V.; Vui, P.T. Ứng dụng bộ công cụ DNORA dự báo sóng tại vùng biển Nam Trung Bộ: Áp dụng thí điểm mô phỏng trường sóng trong bão Damrey năm 2017. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2024, 766, 19-28.

Tài liệu tham khảo

1. Hà, B.M.; Thủy, N.B.; Chiến, Đ.Đ. Kết quả bước đầu dự báo tổ hợp sóng biển tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 721, 1–10.

2. Trực tuyến: https://github.com/MET-OM/dnora.

3. Mounet, R.E.G. Sea state estimation based on measurements from multiple observation platforms. PhD Thesis, Department of Civil and Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, Kgs. Lyngby, 2023.

4. Tolman, H.L. A third-generation model for wind waves on slowly varying, unsteady, and inhomogeneous depths and currents. J. Phys. Oceanogr. 1991, 21, 782–797.

5. The WAMDI Group. The WAM model - A third generation ocean wave prediction model. J. Phys. Oceanogr. 1988, 18, 1775–1810.

6. Ris, R.C.; Holthuijsen, L.H.; Booij, N. A third-generation wave model for coastal regions: 2. Verification. J. Geophys. Res. Ocean. 1999, 104, 7667–7681.

7. Adytia, D.; Saepudin, D.; Tarwidi, D.; Pudjaprasetya, S.R.; Husrin, S.; Sopaheluwakan, A.; Prasetya, G. Modelling of deep learning-based downscaling for wave forecasting in coastal area. Water 2023, 15, 204.

8. Ngọc, P.K.; Thủy, N.B. Một số kết quả ban đầu về ứng dụng số liệu vệ tinh đánh giá độ cao sóng dự báo. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 727, 13–23.

9. Báo cáo phân tích phục hổi sớm sau cơn bão Damrey tại Việt Nam năm 2017. UNDP Việt Nam. Năm 2018.

10. Thăng, V.V.; Kiên, T.B.; Tuyết, L.T.; Thảo, T.T.; Thức, T.D.; Tuân, L.V. Đặc điểm hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam năm 2017. Tạp chí Khoa học biến đổi khí hậu 2018, 5(3), 27–35.

11. Phong, N.B.; Hiệp, N.V.; Thắng, N.V. Ứng dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy động lực dự báo cường độ và nghiên cứu cấu trúc bão Damrey (2017) giai đoạn gần bờ và đổ bộ. Tạp chí Khoa học biến đổi khí hậu 2019, 16(12), 23–35.

12. Vui, P.T.; Hưng, T.V.; Tuấn, P.V. Nghiên cứu dự báo dựa trên tác động của cơn bão Damrey đến thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2023, 753, 60–73.

13. Hà, B.M.; Thủy, N.B.; Chiến, Đ.Đ. Kết quả bước đầu dự báo tổ hợp sóng biển tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 721, 1–10.

14. Chanh, B.V.; Hùng, N.Đ. Đánh giá tác động của địa hình ven bờ tỉnh Khánh Hòa đến phân bố sóng trong bão Damrey bằng mô hình Mike 21SW. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 733, 73–85.

15. Hersbach, H.; Bell, B.; Berrisford, P.; Hirahara, S.; Horányi, A.; Muñoz-Sabater, J.; Nicolas, J.; Peubey, C.; Radu, R.; Schepers, D.; et al. The ERA5 global reanalysis. Q. J. R. Meteorol. Soc. 2020, 146, 1999–2049.

16. Trực tuyến: https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-single-levels?tab=overview

17. Trực tuyến: https://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_2021/

18. Trực tuyến: https://www.ecmwf.int/en/forecasts/dataset/ecmwf-reanalysis-v5.

19. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia. Đặc điểm Khí tượng thủy văn năm 2017. 2017.

20. Christakos, K.; Björkqvist, J.V. DNORA: Open-access dynamical downscaling of open-ocean wave hindcast/forecast for coastal areas. Proceeding of the 5th Coastal Engineering Day, NTNU/PIANC, 31.03.2022.

21. SWAN team. Swan user manual, Delft University of Technology, 2016.