Tác giả

Đơn vị công tác

1Vụ Khoa học Kỹ thuật Tổng cục KTTV

Tóm tắt

Trong năm 2000, thiên tai lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, bốn nước thuộc lưu vực sông Mê-công (Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam) đều bị ảnh hưởng lớn và thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất bởi trận lũ năm 2000. Trong chuỗi số liệu 70 năm gần đây, chưa bao giờ trên lưu vực lại xảy ra lũ lớn trên diện rộng, ngập sâu và kéo dài như lũ năm 2000. Cả một vùng rộng lớn thuộc các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Long An và một số huyện lân cận thuộc tỉnh Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long chìm trong biển nước. Hàng trăm người bị chết, hàng vạn người lâm vào cảnh màn trời chiếu nước, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng vạn hec-ta lúa bị mất trắng, nhiều quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, mạng lưới giao thông nông thôn, cầu cống, trường học, cơ sở y tế... bị thiệt hại nặng nề. Không những thế, mưa dông, tố lốc tố xảy ra ở nhiều nơi phá sập hàng trăm ngôi nhà, lều trại trú lũ của dân cư các tỉnh Đồng Tháp, An Giang.

Để có thêm căn cứ khoa học nhằm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, và hoàn thiện các giải pháp kiểm soát lũ, đảm bảo cho vùng ĐBSCL có đủ điều kiện phát triền nhanh và bền vững về kinh tế - xã hội, nâng cao cuộc sống nhân dân, ổn định hướng tới xã hội văn minh trong điều kiện thựờng xuyên có lũ, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn thu thập đầy đủ những số liệu về thời gian xuất híện lũ, mức đỉnh lũ, hướng và tốc độ chảy toàn vùng ngập lũ phục phụ cho các ngành liên quan và các địa phương bị ảnh hưởng lũ [1].

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Văn Đức (2000), Các vấn để đặt ra đối với công tác phục vụ KTTV trận lũ lịch sử năm 2000 ở ĐBSCL. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 480, 10-12.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị quyết số 15/20Ũ0/NQ-CP ngày 6-10-2000 của Chính phủ về chỉ đạo phòng chống lũ năm 2000 ở ĐBSCL.

2. Báo cáo của Tổng cục KTTV tại Hội nghị của Chính phủ. về khắc phục hậu quả lũ lụt và phục hồi và phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân các tỉnh ĐBSCL từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 11 năm 2000 tại Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

3. Phạm Văn Đức. Đề cương "Nghiên cứu đánh giá lũ lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000".