Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ năm 1997, Phòng clự báo thời tiết hạn ngắn thường xuyên sử dụng số liệu dự báọ của mô hình số trị toàn cẩu của Nhật Bản (JMA) như một nguồn thông tin tham khảo quan trọng. Trước tháng 8 năm 1998 đã dùng hệ số đồ thị SUFFER đễ hiển thị hầu như tất cả các sản phẩm số trị nói trên, trừ bản đồ đường dòng, vì chúng ta chưa có công cụ vẽ. Phần đường dòng phải vẽ bằng tay bổ sung vào bản đồ thời tiết.

Bản đồ đường dỏng có ý nghĩa vì nó hiển thị một cách trực quan dòng chuyển động bình lưu của các phần tử không khí, tức là gió, cho thấy rõ các vùng hội tụ, phân kỳ, mối liên hệ giữa các trung tâm tác động thời tiết trong hoàn lưu địa phương cũng như trong hoàn lưu lớn của khí quyển.

Trong quá trình nghiên cứu chạy thử mô hình dự báo số trị ETA của Nam Tư, chúng ta đã kết hợp nghiên cứu ứng dụng phần mềm GrADS để hiển thị thành công trường đường dòng. Từ tháng 8 năm 1998 bộ bản đồ thời tiết có phần phân tích trường đường dòng đã được chính thức khai thác, đưa vào nghiệp vụ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đỗ Ngọc Thắng, Đào Kim Nhung (2000), Ứng dụng hệ hiển thị GrADS vào việc vẽ bản đồ đường dòng cho dự báo thời tiết. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 480, 13-20.

Tài liệu tham khảo

1. Brian E. Doty. Using the Grid Analysis and Display System (GrADS).- Center for Ocean-Land-Atmosphere Interactions; Department of Meteorology; University of Maryland; USA.

2. ION PESCARU. Lectures on using GrADS system for displaying numerical meteorological outputs (ETA- operational numerical model).- 1997; International Summer School in Meteorology, Krivaja - Yugoslavia.