Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học thủy lợi, Hà Nội

2 Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Tóm tắt

Sông Ba chiêm một vị trí quan trọng đối với khu vực, có diện tích lưu vực lớn nhất, có nguồn nước dồi dào nhưng phân bố không đều, nhiều công trình thủy lợi thủy điện đã và sẽ được xây dựng. Đặc biệt, hạ lưu sông Ba là một vùng đồng bằng trù phú, dân cư đông đúc nhưng thường xuyên chịu hậu quả của diễn biến lòng sông, bờ sông trong mùa mưa, lũ dẫn đến đời sống và sản xuất của hàng chục vạn người sinh sống ở đây gặp nhiều khó khăn. Để tìm giải pháp giảm nhẹ hậu quả do diễn biến lòng sông gây nên, tác giả đã tiến hành nghiên cứu các nguyên nhân ảnh hưởng đến diễn biến lòng sông ở hạ lưu sông Ba làm cơ sở tìm giải pháp chính trị có hiệu quả.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Bá Uân, Phạm Lộc (2000), Các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến lòng sông hạ lưu sông Ba. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 480, 41-46.

Tài liệu tham khảo

1.Ngô Đình Tuấn, Đỗ Tất Túc và nhiều người khác. Luận chứng kinh tế kỹ thuật tiêu thoát nước thị xã Tuy Hoà - Phú Yên -1990.       

2.Đỗ Tất Túc và nhiều người khác. Nghiên cứu dự báo, phồng chông sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung.-Đề mục “Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở sông Ba-Phú Yên-2000.

3.Quản Ngọc An và nhiều người khác. Đề tài nghiên cứu diễn biến vùng cửa sông miền Trung phục vụ thoát lũ. - Viện nghiên cứu Khoạ học và Kinh tế thủy lợi -6/1997.

4.Nhiều tác giả. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ phòng chống thiên tai chỉnh trị sông, bảo vệ bờ biển.- NXB Nông nghiệp -1998.