Tác giả

Đơn vị công tác

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ

Tóm tắt

Hệ thống thuỷ vân ở Thừa Thiên Huế hết sức phức tạp và độc đáo. Tỉnh phức tạp và độc đáo thể hiện ở chỗ hầu hết các con sông đan nối vào nhau thành một mạng lưới chằng chịt. Hầu hết các con sông trước khi ra biển đều hội tụ thành một vực nước lớn, kéo dài gần 70 km dọc bờ biển, có diện tích lởn nhất Đông Nam Á (trừ sông A Sáp chạy về phía tây, và sông Bu Lu chảy trực tiếp ra biển qua cửa Cảnh Dương). Đó là hệ đâm phá Tam Giang-Cầu Hai, đâm phá tiêu biểu nhất trong 12 vực nước cùng loại ven bờ biển Việt Nam và là một trong những đâm phá lớn nhất thế giới.

Với mạng lưới sông phong phú và đa dạng như trên, nhưng hiện nay chỉ có duy nhất một trạm đo dòng chảy trên sông Tả Trạch, khống chế lưu vực chỉ có 208 km2, nên việc đánh giá chế độ dòng chảy- nguổn tài nguyên nước một gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết này sẽ trình bày tổng quát quá trình ứng dụng mô hình thuỷ văn NAM tính toán, đánh giá nguồn tài nguyên nước mặn trên hâu hết các sông của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Văn Chiến (2015), Ứng dụng mô hình nam đánh giă nguón tàị nguyên nước các sông tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 650, 26-31.

Tài liệu tham khảo

  1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (2004), Đặc điểm Khí hậu- Thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb Thuận Hoá, Thừa Thiên Huế
  2. DHI- Water & Environment, (2002), MIKE 11 - A Modelling System for Rivers and Channels, Denmark.