Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

Tóm tắt

Ninh Thuận là tỉnh khô hạn nhất cả nước, điều kiện khí tượng thủy văn rất khắc nghiệt. Mùa cạn thường xuyên xảy ra hạn hán gay gắt, mùa lũ thường xuất hiện lũ lớn. Nghiên cứu đặc điểm khí hậu, thủy văn giúp tỉnh Ninh Thuận có kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên khí hậu, nguồn nước hợp lý, hiệu quả, bền vững, đồng thời có chiến lược quy hoạch vùng sản xuất và phòng chống thiên tai ở các địa phương. Ninh Thuận có khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa, tương ứng với thời kỳ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Mùa khô bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 8; mùa mưa từ tháng 9 - 12. Lượng mưa mùa mưa chiếm từ 52 - 71% và mùa khô từ 29 - 48% tổng lượng mưa năm. Thủy văn Ninh Thuận cũng có 2 mùa là mùa cạn và mùa lũ, mùa cạn bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 8 năm sau, mùa lũ kéo dài từ tháng 9 - 11. Lượng dòng chảy mùa lũ chiếm từ 40 - 55% và mùa cạn từ 45 - 60% lượng dòng chảy năm.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Văn Chanh, Nguyễn Hồng Trường (2016), Khái quát đặc điểm khí hậu thủy văn ở tỉnh Ninh ThuậnTạp chí Khí tượng Thủy văn 669, 16-20.

Tài liệu tham khảo

1. Nghiên cứu bổ sung đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Ninh Thuận (2016), Báo cáo tổng hợp đề tài cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.