Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Đánh giá về dòng chảy dư (Net Current) có ý nghĩa rất quan trọng dể xác định chế độ thuỷ văn và môi trường vùng cửa sông. Các cửa sông Việt Nam đều bị triều khống chế mạnh (khoảng 60-95% trị số vận tốc dòng chảy là của dòng triều). Kinh nghiệm cho thấy, dòng chảy dư thường bị dòng triều che khuất nên đánh giấ rất khó. Hơn thế, các liệt số liệu thực đo thường không đủ để đánh giá trường dòng chảy dư vùng cửa sông VI nó có cấu trúc rất đa dạng. Trong nhỉều trường hợp, đành phải bỏ trắng các dữ liệu về dòng chảy dư, và các nhận định về chế độ thuỷ văn vùng cửa sông lúc đó sẽ kém thuyết phục. Chưa thấy tác giả nào đặt vấn đê sử dụng các mô hình số trị để  đánh giá dòng chảy dư vùng cửa sông. Bài viết này bàn về phương pháp đánh giá dòng chảy dư bằng mô hình số trị 3 chiều chất lượng cao mô hình MECCA và minh hoạ qua ví dụ ứng dụng cụ thể cho cửa sông Soài Rạp. Chúng tôi nghĩ rằng, đây không phải là “dùng dao mổ trâu để giết muỗi” như ban đầu có thể ngộ nhận, vì đánh giá dòng chảy dư là vấn đề tinh tế và phức tạp. Khi muốn có các thông tin chi tiết (3 chiều) về dòng chảy dư vùng cửa sông và ven bờ, phương pháp do chúng tôi đề ra là thích hợp vì rẻ, hiệu quả và tổng quát.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Hữu Nhân (2000), Đánh giá dòng chảy dư 3 chiều vùng cửa sông bằng mô hình số trị. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 476, 1-10.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Hữụ Nhân (1998). Dự báo câu trúc dòng chảy 3 chiều trong vịnh Thái Lan bằng mô hình MECCA. Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 6 (451), 29-35.

2. Nguyễn Hữu Nhân (1997): Đánh giá sự biến đổi của sóng, dòng chảy và bồi xói trong dự án, Ji lấn biển mỡ rộng thị xã Rạch Giá. Báo cáo tư vấn. Tỉnh Kiên Giáng. 187 tr

3. Nguyễn Hữu Nhân, Hồ Ngọc Hiệp (1999). Hệ thống trợ giúp nghiên cứu sóng trên vùng cửa sông ven biển. Tạp chí Khí tượng Thủy văn Số 458 (2), 40-46.

4. Blumberg A F. and Mellor G.L. (1987):. ”A Description of Three-Dimensional Coastal ocean Model”, in “Three-Dimensional Coastal ocean Models”. N.S. Heaps Ed., American Geophysical Union, Washington, D.C.

5. Wolanski E, Nguyễn Hữu Nhân, Spagnol S. (1998). Fine sediment dynamics in the Mekong River estuary in the dry season. J Coastal Research. Vol l4. No 2. 472-482.