Tác giả

Đơn vị công tác

1Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
2Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
3Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
4Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
5Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Điều tiết lũ và tăng cường hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường từ việc vận hành hệ thống hồ chứa ở thương lưu sông Đồng Nai là một nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến bất thường và phức tạp như hiện nay thì vấn đề này trở nên cấp bách hơn. Hồ Trị An (trên sông Đồng Nai) và hồ Phước Hòa (trên sông Bé) là các hồ chứa có chức năng  quan trọng trong việc khai thác tổng hợp nguồn nước phục vụ phát điện, tưới cho nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và các khu công nghiệp, là công trình tham gia điều tiết mặn phía hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn [Lương Văn Thanh, 2006]. Nghiên cứu lưu lượng xả của hồ Trị An và hồ Phước Hòa có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý hệ thống hồ chứa vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt trong tình hình BĐKH ngày càng phức tạp. Bên cạnh đó, tính toán lưu lượng xả còn phục vụ cho các bài toán lan truyền mặn và vận chuyển bùn cát của hạ lưu sông Đồng Nai. Bài báo trình bày nghiên cứu dòng chảy đến hồ và dự báo lưu lượng xả của hồ chứa ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu cho 2 hồ chứa thượng lưu sông Đồng Nai là Trị An và Phước Hòa. Hai mô hình được sử dụng trong nghiên cứu này là mô hình NAM và mô hình điều tiết hồ chứa.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kỳ Phùng, Trần Thị Kim, Nguyễn Thị Bảy, Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Nguyễn Thị Hàng (2016), Nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ đến và lưu lượng xả của hồ chứa dưới tác động của biến đổi khí hậuTạp chí Khí tượng Thủy văn 668, 12-19.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình thủy lực môi trường (2005), Bộ môn cơ lưu chất - Khoa kỹ thuật xây dựng, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM.
2. Lương Văn Thanh (2006), Đánh giá ảnh hưởng hiện nay của chất độc hóa học đối với môi
trường của hồ Trị An - Đề xuất giải pháp khắc phục, Viện khoa học thủy lợi miền Nam.
3. Quyết định 111/QĐ-BCT về Ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Trị An năm 2012 (Bộ Công Thương).
4. Quyết định 1892/QĐ-TTg về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai trong mùa lũ hàng năm.
5. Quyết định 5279/QĐ-BNN-TCTL Quy trình vận hành hồ chứa nước Phước Hòa – Bình Phước năm 2014.
6. Tullis, J.P., Nostratollah, A., and Waldron, D. (1995), Design of labyrinth spillways American Society of Civil Engineering, Journal of Hydraulic Engineering.
7. Vũ Ngọc Bình (2010), Nghiên cứu đánh giá mức độ và nguyên nhân gây bồi lắng các hồ chứa nước vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề xuất các giải pháp hạn chế nhằm nâng cao tuổi thọ công trình, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai.