Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Địa lý tài nguyên Tp.HCM - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt

Quá trình nước ngọt vùng cửa sông Cửu Long có ý nghĩa rất lớn với đời sống kinh tế xã hội của nhân dân vùng ven biển. Quá trình đó hiện đang gặp nhiều tác động do hoạt động của tự nhiên cũng như con người. Bài viết này đi sâu vào đánh giá những thay đổi phía biển do tác động của nước biển dâng; tác động của hồ chứa phía thượng lưu tới dòng chảy kiệt; diễn biến quá trình nước ngọt; từ đó phân tích đánh giá các quy luật diễn biến và xây dựng sơ đồ phân vùng quá trình nước ngọt vùng cửa sông. Nước biển tại Vũng Tàu đang có xu thế tăng 3,3 mm/năm trong mùa kiệt. Cao hơn các phân tích trước đây theo chuỗi số liệu đến 2008. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng dòng chảy kiệt sẽ giảm mạnh vào thời kỳ đầu mùa kiệt, đặc biệt là trong những năm lũ bé. Điều đó sẽ tác động xấu đến vụ Đông Xuân của các địa phương ven biển. Nghiên cứu này cũng đồng ý rằng dòng chảy giữa và cuối mùa kiệt sẽ được cải thiện, nhờ đó quá trình nước ngọt sẽ được cải thiện trong thời kỳ này.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Thị Bích Thục, Đặng Hòa Vĩnh (2016), Đánh giá tác động của các yếu tố đến nguồn nước ngọt vùng hạ lưu sông Cửu LongTạp chí Khí tượng Thủy văn 668, 45-51.

Tài liệu tham khảo

1. Lê Sâm (2004), Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế xã hội ĐBSCL, Đề tài KC.08.18.
2. Nguyễn Sinh Huy (2011), Chế độ nước ĐBSCL và những biến động do biến đổi khí hậu - nước biển dâng, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
3. Đặng Hòa Vĩnh, Phạm Thị Bích Thục, Nước mặn trên sông Cổ Chiên và giải pháp khai thác nước ngọt phục vụ cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Trà Vinh, Tạp chí Các Khoa học về Trái đất tháng 1/2012.
4. Bộ Tài nguyên & Môi trường (10/2015), Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Kong.
5. Đặng Hòa Vĩnh (2014), Đánh giá khả năng khai thác nguồn nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp cung cấp nguồn nước phục vụ khai thác nước sinh hoạt cho TP Trà Vinh, Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Trà Vinh.
6. Nguyễn Quang Kim (2009), Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước tương thích các kịch bản phát triển công trình ở thương lưu để phòng chống hạn và xâm nhập mặn ở đồng bằng S. Cửu long, Đề tài KC08.11/06 - 1.