Tác giả

Đơn vị công tác

Nguyễn Thị Bình Minh - Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thị Bình Minh (2012), Những quy định mới trong qụy chê báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và một số điểm cẩn chú ý trong thông tư quy định chi tiết thực hiện quy chếTạp chí Khí tượng Thủy văn, 624, 1-10

Tài liệu tham khảo