Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thuỷ văn & Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Bài báo này tác giả "Nghiên cứu tính toán "mưa rào - dòng chày" hạ lưu sông Sài Gòn làm đầu vào cho bài toán chống ngập" tập trung nghiên cứu vể mưa tạo nên dòng chảy ở lưu vực hạ lưu sông Sài Gòn, đoạn từ phía bắc giáp với tỉnh Bình Dương đến ngã ba Đèn Dỏ (sông Sài Gòn và Đồng Nai và Nhà Bè). Bài báo phân chia các tiểu lưu vực trong vùng nghiên cứu theo các hiện trạng qui hoạch thoát nước và theo tự nhiên ở vùng chưa qui hoạch đô thị. Tỉnh toán Mưa Rào - Dòng Chảy (Rainfall-Runoff) trên toàn lưu vực với các số liệu mưa tương ứng. Kết quả theo 2 kịch bản hiện trạng và tương lai của bài báo là lưu lượng trên toàn bộ các tiểu lưu vực và tại các nút sông và nhánh sông. Kết quả có thể làm điều kiện đầu vào cho các bài toán ngập lụt, và để tham kháo cho các ngành liên quan.

 

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Tuấn Hoàng, Ngô Chí Nam, Bùi Nam Thịnh (2012), Nghiên cứu tính toán "mưa rào - dòng chảy" hạ lưu sông Sài Gòn làm đầu vào cho bài toán chống ngậpTạp chí Khí tượng Thủy văn, 622, 17-21.

Tài liệu tham khảo

 1. TS.Lương Văn Việt - năm 2008. Xây dựng cơ sở dữ liệu mưa cho thành phố Hổ Chí Minh - Phân viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường phía Nam
 2. Viện Khoa học thuỷ lợi Miền Nam -2008 .Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu thành phố Hồ Chí Minh.
 3. DHI - 2004. Hưởng dẫn sử dụng mô hình Mike Basin - Mike 11 NAM
 4. PGS.TS Nguyễn Kỳ Phùng - năm 2OO9.Nghiên cứu xác đinh tổng tải lượng tối đa ngày phục vụ xây dựng hạn mức xả thải trên sông Sài Gòn (đoạn từ Thủ Dầu Một đến Nhà Bè) - Phân viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường phía Nam.
 1. Nguyễn Quang cầu - vồn đề tiêu thoát nước đô thịh vùng ảnh hưởng thuỷ triều
 2. Viện Thiết Kế-Xây dựng - Bộ xây dựng. Phương hướng cải tạo kênh rạch Thành phổ Hồ Chỉ Minh
 3. TS. Trương Văn Hiếu - Tuyển tập báo cáo Hội thào khoa học lần thứ 10- Viện KH KTTV& MT. Đánh gia ảnh hưởng của mưa,triều đến tình hình ngập và biện pháp thoát nước mưa đô thị khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
 4. GS.TSKH.Nguyễn Ân Niên-Ths.Đặng Quốc Dũng - Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ năm 2008. Cơ sở phân tích tỉnh thành phần nguồn nước trong hệ thống tiêu thoát nước đô thị vùng triều. Viện khoa học thuỷ lợi miền Nam
 5. Lê Thanh Liêm và CTV- Sở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh . Quy hoạch phát triển nông nghiệp đô thị thành phổ Hổ Chí Minh đến năm 2020 và đinh hướng 2025
 6. Supiah Shamsudin, M.Sc - Normala Hashim, M.Sc- 2002- .RAINFALL RUNOFF SIMULATION USING MIKE11 NAM. Faculty of Civil Engineering - Universiti Teknologi Malaysia.
 7. GS.TS. Đào Xuân Học - Trường Đại học Thủy Lợi thực hiện: "Nguyên nhân và các giải pháp chống ngập úng ở Thành phố Hồ Chí Minh"