Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung Tâm Hải Vãn

2Trung tâm Viễn thám Quốc gia

Tóm tắt

Trong những năm gân đây, kỹ thuật radar đang được ứng dụng một cách rộng rãi trong các công tác giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Những ưu thế vượt trội của kỹ thuật radar như công tác thu chụp ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, thu thập dữ liệu trong một phạm vi lớn một cách nhanh chóng, thu thập dữ liệu ở vùng sâu vùng xa đặc biệt là nó có khả năng thu thập dữ liệu biển trên các vùng biển và hải đảo. Hiện nay, các đầu thu ảnh radar vệ tinh đã được thiết lập các chế độ chụp để ghi nhận trực tiếp các dữ liệu về biển cung cấp những thông tin giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu biển. Việt Nam với vùng biển rộng lớn trải dài từ bắc xuống nam qua nhiều vĩ độ và kiểu thới tiết vô cùng phức tạp nên khai thác có hiệu quà kỹ thuật radar trong nghiên cứu biển biển có ý nghĩ hết sức quan trọng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi thử nghiệm chiết tách một số thành phân của sóng biển như độ cao sóng, hướng sóng,... từ dữ liệu radar của vệ tinh ENVISAT ASAR.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thanh Trang, Vũ Tiến Thành, Lê Quốc Hưng, Phạm Văn Giang (2012), Nghiên cứu xác định một số tham số sóng bằng công nghệ viễn thámTạp chí Khí tượng Thủy văn, 620, 36-40.

Tài liệu tham khảo

  1. Li, Xiao-Ming; Lehner, Susanne; and Thomas Bruns (2009), "Ocean l/l/dve Integral Parameter Measurements Using ENVISATASAR Wave Mode Data," submitted to IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.
  2. Li, Xiao-Ming; Konig, Thomas; Schulz-Stellenfleth, Johannes; and Lehner, Susanne (2009), "Validation and intercomparison of ocean wave spectra retrieval scheme using ASAR wave mode data," submitted to Interna­tional Journal of Remote Sensing.
  3. Li, Xiao-Ming and Lehner, Susanne (2009), "Utilization ofASAR Wove Mode Data for Shipping Safety," Pro­ceedings of Oceans'09 IEEE, Bremen, Germany, DOI: 10.1109/OCEANSE.2009.5278274.