Tác giả

Đơn vị công tác

Phòng Dự báo, Đài KTTV Khu vực Trung Trung Bộ

Tóm tắt

Những năm gần đây, thời tiết và khí hậu có chiều hướng diễn biến phức tạp. Những biến đổi bất thường của thời tiết và khí hậu đã tác động đáng kể đến đời sống xã hội. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự biến đổi của các yếu tố mưa như: tổng lượng mưa, cường độ mưa, số ngày mưa lớn. Sự biến đổi này ảnh hưởng rất lớn đến chu trình thủy văn và tài nguyên nước, làm cho các hiện tượng mưa mạnh lên hay yếu đi, gây ra những hiện tượng cực đoan như lũ lụt hoặc hạn hán nghiêm trọng.

Những nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho chúng ta thấy rõ, trong những thập niên gần đây đã có sự biến đổi nhiều của các yếu tố như: nhiệt độ, lượng mưa, nước biển dâng,.. Trong bài này, chúng tôi chỉ phân tích, đánh giá sự biến đổi của yếu tố mưa.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Văn Nguyên (2012), Đánh giá sự biến đổi về yếu tố mưa ở các tỉnh miền Trung và Tây NguyênTạp chí Khí tượng Thủy văn, 620, 41-44.

Tài liệu tham khảo