Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Thuận

Tóm tắt

Năm 2012 có thể nói là một năm có nhiêu diễn biến bất thường về tình hình khí tượng thủy vân trên phạm vi cả nước và trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 03 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông. Tỉnh Bình Thuận chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1 (PAKHAR) ở vùng trung tâm và phía nam, đổng thời các loại thiên tai khác đã gây thiệt hại không nhỏ đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Phạm vi bài viết xin trình bày những nét chính về diễn biển khí tượng thủy văn (KTTV) trong 6 tháng đầu năm và công tác dự báo phục vụ KTTV ở Bình Thuận.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Hùng Sơn (2012), Bão sớm, mưa muộn và công tác dự báo phục vụ ở Bình ThuậnTạp chí Khí tượng Thủy văn, 621, 45-47.

Tài liệu tham khảo