Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phan Thanh Minh, Lê Thị Xuân Lan (2011), Phân tích triều cường cao bất thường tại TPHCM trong 6 năm từ 2006 đến 2011Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 612, 12-18.

Tài liệu tham khảo

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam - Hà Nội, tháng 6/2009
  2. Phan Thanh Minh - Lê Thị Xuân Lan, Phân tích diễn biến bất thường của hai đợt triều cường trong tháng 10/2007, gởi Tạp chí KTTV năm 2007
  3. Lê Thị Xuân Lan-Nguyễn Lê Hạnh, bài báo đâng trên báo Thanh Niên, tháng 11/2010