Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam

2Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp. HCM

Tóm tắt

Báo giới thiệu mô hình dòng chảy hai chiều, sử dụng phương pháp sai phân ẩn luân hưởng (ADI) dựa theo hệ phương trình Reynolds và mô hình lan truyền chất. Các mô hình được áp dụng kỹ thuật lưới lồng để tăng tốc độ tính toán. Chỉ những vùng cân quan tâm tác giả mới sử dụng lưới mịn, còn lại trên toàn vùng tính, tác giả sử dụng lưới thưa để tăng tốc độ tính toán. Kỹ thuật liên kết miền rất quan trọng vì sẽ đảm bảo sự liên tục và hợp lý giữa các lưới mịn và lưới thưa. Kết quả tính toán của các mô hình được kiểm định với các kết quả thực nghiệm và giá trị thực đo cho thấy sự tin cậy của mô hình.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kỳ Phùng, Dương Thị Thúy Nga (2011), Nghiên cứu cải tiến tốc độ tính toán của mô hình dòng chảy và mô hình lan truyền chất bằng kỹ thuật lưới lồngTạp chí Khí tượng Thủy văn, 610, 42-50.

Tài liệu tham khảo

Tiếng Việt

 1. Đặng Công Minh, Nguyễn Hữu Nhân (1993). Thủy triều biển Đông, chương trình nghiên cứu cấp nhà nước KC03, đề tài KT.03.03.
 2. Nguyễn Thị Bảy, Huỳnh Công Hoài (2007). Mô hình tính toán dòng chảy và vận chuyển bùn cát vùng ven biển dưới ảnh hưởng của sóng, gió và triều-Áp dụng tính cho vùng biển cửa Thuận An. Tuyển tập công trình HNKH Cơ học Thủy khí toàn quổc, Huế, 26 28/07/2007.
 3. Nguyễn Thị Bảy, Đào Nguyên Khôi (2009). Nghiên cứu dòng chày tổng hợp ở khu vực Gò Công, Tiền Giang. Báo cáo HNKH Cơ học Thủy khí toàn quổc, Đồ Nâng, 23-25/07/2009.
 4. Phan Văn Hoặc (2004). Báo cáo đề tài: Nghiên cứu tương tác động lực học biển - sông ven biển cẩn Giờ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng cho du lịch TPHCM, Sở Khoa học và công nghệ TPHCM.

Tiếng Anh

 1. Billy E. Johnson, Terry K. Gerald (2007). "Development of Nutrient submodules for use in the gridded surface subsurface hydrological analysis (GSSHA) distributed watershed model."
 2. Charles w. Downer, William F. James, Aaron Byrd, and Gregory w. Eggers (2002). "Gridded Surface Subsur­face Hydrologic Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis (GSSHA) Model Simulation of Hydrologic Con­ditions and Restoration Scenarios for the Judicial Ditch 31 Watershed, Minnesota."
 3. Eric Wolanski, Nguyen Huu Nhan, Simon Spagnol (1998). "Sediment Dynamics During Low Flow Conditions in the Mekong River Estuary, Vietnam."
 4. Hansen M, DeFries R. (2004). "Detecting long term forest change using continuous fields of tree cover maps from 8 km AVHRR data for the years 1982-1999. Ecosystems in press."
 5. Klyoshi Horikawa (1988). "Nearshore Dynamics and Coastal Processe. University of Tokyo Press."
 6. Leo c. Van Rijn (1993). "Principles Of Sediment Transport In Rivers Estuaries And Coastal Seas. Delft Hy­draulics."
 7. Nguyen Thi Bay, Nguyen Ky Phung (2002), "The 2-D model of flow and sediment transportation in a curved open channel", International colloquium In mechanics of solids, fluids, structures and Interaction.
 8. Nguyen Thi Bay, Tran Thien Toan (2006). Study on the tendency of accretion and erosion in Cangio coastal zone. Proceedings Vietnam-Japan Estuary workshop. Hanoi, 22-24/8/2006.