Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Đức Long (2011), Hệ thống dự báo và cảnh báo lũ lụt tại Trung Trung Bộ (dự án ODA - Italia). Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 609, 20-25.

Tài liệu tham khảo